Undersökning och riskbedömning

Slutsatser av medarbetar- och avgångssamtal

Medarbetarsamtal och avgångssamtal kan också användas som informationskälla till hur medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden.

Chefen måste mycket noggrant skilja på det som skall behandlas konfidentiellt med hänsyn till medarbetarens person och det som kan användas som generell information.

De som genomför samtal av ovannämnda slag bör notera de slutsatser från samtalen som kan användas för att bedöma arbetsförhållandena.

Resultatet av slutsatserna från medarbetarsamtal och avgångssamtal förs in på blankett för riskbedömning och handlingsplan. Här nedan finns exempel på en blankett från Arbetsmiljöverket som kan användas som utgångspunkt.

Blankett för riskbedömning och handlingsplan (PDF)

Redigera
Share Dela