Undersökning och riskbedömning

Statistik

Den statistik som skall användas är sjukfrånvarostatistik och statistik över arbetsskador och allvarliga tillbud. Övrig statistik som kan användas är t ex frisknärvaro, personalomsättning, övertid samt antal anpassnings- och rehabiliteringsärenden.

Kontakta personalavdelningen vid eventuella frågor.

Resultat och slutsatser av statistikgenomgången förs in på blankett för riskbedömning och handlingsplan. Här nedan finns exempel på en blankett från Arbetsmiljöverket som kan användas som utgångspunkt.

Blankett för riskbedömning och handlingsplan (PDF)

Redigera
Share Dela