Ergonomi  

Bildskärms-/terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverket, AFS 1998:5, gäller fr o m 1 april 1999 nya föreskrifter om arbete vid bildskärm. I föreskrifterna stadgas bland annat om Högskolans skyldighet att tillhandahålla terminalglasögon.

Arbetsgivare skall enligt föreskrifterna se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen.

Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning hos optiker visar, att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av AFS 1998:5, 6 § får inte medföra kostnader för arbetstagarna.

Vanliga progressiva glasögon rekommenderas ej til bildskärmsarbete. Ofta ger dessa felaktig arbetsställning med nack- och axelbesvär som följd.

För anställda vid BTH som är i behov av bildskärms-/terminalglasögon gäller följande:

  • Kontakta personalavdelningen för att erhålla en rekvisition.
  • Kontakta optikern och boka tid. I första hand kontaktas Synoptik, Borgmästaregatan 11 i Karlskrona, 0455-169 50eller Synoptik, Drottninggatan 49 i Karlshamn, 0454-158 75.
  • BTH har ett statligt avtal med optikerkedjan Synoptik, där synundersökning ingår. Om synundersökningen visar att speciella arbetsglas för bildskärmsarbete krävs, ingår också glas och glasögonbågar ur ett grundsortiment. Om du väljer en båge som inte ingår i ramavtalet får du själv stå för kostnaden.
  • Om resultaten av synundersökningen hos optikern visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare, ersätter BTH även kostnaden för en sådan undersökning.
 

 

 

 

Redigera
Share Dela