Tobaksrökning  

Tobakslagen i korthet

Tobakslagens (1993:581) centrala utgångspunkt är att ingen ofrivilligt skall utsättas för tobaksrök. Detta berör i regel alla arbetsplatser. På arbetsplatserna är tobaksrökning förbjuden i gemensamma och allmänna utrymmen. Tobaksrökning kan begränsas eller förbjudas också i andra utrymmen på arbetsplatsen. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarna inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i de utrymmen på arbetsplatsen där tobaksrökning är förbjuden.

Tobaksrökning kan under inga omständigheter tillåtas i följande utrymmen: kontorslandskap, arbetsplatsmatsalar och kafferum, trappuppgångar och hissar, konferensrum, bibliotek, tvätt och omklädningsrum samt WC-utrymmen.

Det är möjligt att ordna ett skilt utrymme för tobaksrökning på arbetsplatsen. Tobaksrök får inte sprida sig från rökutrymmet till utrymmen där rökning inte är tillåten.

Tobakslagen (1993:581) i sin helhet

Redigera
Share Dela