Anställning och introduktion

Utvecklingssamtal

Ett utvecklingssamtal har flera syften. De vanligaste är en avstämning hur medarbetaren trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater och hur medarbetaren ser på framtiden och sitt kompetensutvecklingsbehov. Chefens uppgift är att ge feedback samt att utifrån verksamhetens framtida utvecklingsbehov samtala om medarbetarens behov av kompetensutveckling.

När det gäller det första syftet kan det ses som en del av arbetsmiljöarbetet. Här har chefen och medarbetaren möjlighet att samtala om frågor som berör den psykosociala arbetsmiljön (trivsel, relationer på arbetsplatsen mm). Även frågor kring medarbetarens hälsa kan beröras vid medarbetarsamtalet.

Mall för utvecklingssamtal

Redigera
Share Dela