Undersökning och riskbedömning

Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljörutiner och handlingsplaner

Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen bör ske fortlöpande vartefter åtgärderna är vidtagna.

Årlig uppföljning

En samlad uppföljning och utvärdering genomförs i samarbete med arbetstagarna och skyddsombudet minst en gång per år. I denna uppföljning och utvärdering bör det också ske en koppling till de mål som finns i verksamheten. Om åtgärderna inte är tillräckliga skall de kompletteras.

På motsvarande sätt skall arbetsmiljörutinerna utvärderas. Det betyder att bedöma om de är kända av alla berörda, om de används och om de fungerar som det är tänkt. Det kan också uppstå behov av att föra in nya rutiner eller ny kunskap i arbetsmiljöfrågor.

Uppföljningen och utvärderingen är samtidigt ett led i att göra en ny undersökning av arbetsförhållandena och resultatet förs då in på den aktuella blanketten för riskbedömning och handlingsplan. Här nedan finns exempel på en blankett från Arbetsmiljöverket som kan användas som utgångspunkt.

Blankett för riskbedömning och handlingsplan (PDF)

Redigera
Share Dela