Lagtext och föreskrifter

Våra arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljöverket har tagit fram så kallade branschpaket där man samlat de mest relevanta reglerna för olika branscher. Som utgångspunkt finns ett Grundpaket som alla arbetsgivare bör ha tillgång till. Detta omfattar följande föreskrifter:

1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

2006:04 Användning av arbetsutrustning

2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning

1998:05 Arbete vid bildskärm

1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering

2009:02 Arbetsplatsens utformning

1998:01 Belastningsergonomi

2005:16 Buller

1982:03 Ensamarbete

1999:07 Första hjälpen och krisstöd

2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker

1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet

1996:01 Minderåriga

1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

2008:13 Skyltar och signaler

2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer om de branschanpassade regelpaketen via länken nedan. Där kan du även söka efter och läsa de inkluderade föreskrifterna.

Branschanpassade regelpaket

Alla arbetsmiljöföreskrifter

Redigera
Share Dela