Anställning och introduktion

Våra introduktionsrutiner

Introduktion gäller i första hand för nyanställda men också i samband med förändring av arbetsuppgifter, omplacering eller återkomst efter lång tids frånvaro från arbetsplatsen. Detsamma gäller för elever, praktikanter och liknande.

Det finns två syften med introduktionen. Det ena är personalpolitiskt i den meningen att arbetstagaren skall känna sig välkommen och få kännedom om vad som förväntas i den nya anställningen. Det andra syftet är att arbetstagaren skall få en god kännedom om arbetsförhållandena och att arbetstagaren får information om de risker som kan finnas med arbetet.

I samband med introduktionen måste arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har de kunskaper som behövs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatt för risker för ohälsa och olycksfall. Samtidigt måste arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har förstått informationen och innehållet i introduktionen. Det kan innebära att informationen måste ges på andra språk än svenska och att säkerhetsföreskrifter och rutiner finns översatta till de språk som arbetstagaren förstår.

När det gäller introduktion av arbetstagare, elever eller praktikanter som är under 18 år är det särskilt viktigt att ta hänsyn till att de har liten erfarenhet av arbetslivet. Därför har de heller inte samma möjlighet att bedöma risker eller konsekvenser av olika handlingar. Det är då särskilt viktigt med en noggrann introduktion.

Längden på en introduktionsperiod kan variera men efter ett halvår kan det vara lagom att avsluta introduktionen och tillsammans med medarbetaren börja planera framtiden. Formen för denna planering är medarbetarsamtalet.

Checklista

Redigera
Share Dela