Undersökning och riskbedömning

Vid tillbud och arbetsskada

När ett tillbud eller en arbetsskada har inträffat skall det, förutom en anmälan om tillbudet/arbetsskadan, göras en utredning och riskbedömning. Riskbedömningen skall bestå i att värdera risken/sannolikheten för att tillbudet/arbetsskadan kan inträffa igen och i så fall vidta åtgärder för att eliminera eller begränsa risken.

Läs mer under rutan Utreda orsaker och vidta åtgärder som finns i flödet i menyn Arbetsskador och tillbud.

Redigera
Share Dela