Årsredovisningar

Blekinge Tekniska Högskola lämnar en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter samt sammanställning av väsentliga uppgifter.

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)  

Årsredovisning 2010-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2009-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2008-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2007-12-31 (pdf)

BTH:s publikationer 2004-2007 (pdf) 

Årsredovisning 2006-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2005-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2004-12-31 (pdf)

Årsredovisning 2003-12-31
inkl BTH publikationer 2001-2003 (pdf) 

Årsredovisning 2002-12-31 (pdf, 3 MB)

 

Redigera
Share Dela