Beställningsunderlag (BU) på BTH

All personal gör sina elektroniska beställningsunderlag (BU) via de beställningsunderlagsdatabser som finns. En för varje institution. (Se konteringslathund nedan.)

För BTH-gemensamma kostnader för programutveckling finns följande databas:

Behöver du hjälp så finns skrivna instruktioner nedan eller så kan du ta kontakt med ekonomiavdelningen via adressen inkop@bth.se.

Att fylla i ett beställningsunderlag

Att signera ett beställningsunderlag

 

 Konteringslathund (fler institutioner läggs till efterhand):

 

 

Redigera
Share Dela