E-beställningar

Regeringen har beslutat att alla myndigheter ska införa e-beställningar. Syftet är att optimera myndigheternas inköpsrutiner.

Man har beslutat att en beställning i normalfallet ska ha godkänts i myndighetens IT-system av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan den kommuniceras till leverantör.

Målen som regeringen har med e-beställningar är:

  • Billigare inköp - kostnadsbesparingar i form av bättre priser på längre sikt, ökad ramavtalstrohet och ökad prismedvetenhet.
  • Enklare inköp - tidsbesparingar genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor för snabbare hantering och färre fel.
  • Bättre inköp - förbättrad kvalitet och service i form av förbättrad intern styrning och kontroll, ökad rättssäkerhet, möjlighet till uppföljning, miljövinster, m. m.

 Du kan läsa mer på ESVs webbsidor om e-handel.

 

Redigera
Share Dela