Presentation av ekonomihandboken

Ekonomihandboken:

  • riktar sig huvudsakligen till ekonomiadministrativ personal vid BTH:s institutioner och enheter, men även till övrig personal som vill ha information om vilka regler och rutiner som gäller i olika sammanhang.
  • ska underlätta för dessa att utföra sitt arbete på ett korrekt och effektivt sätt.
  • beskriver BTH:s rutiner för ekonomiadministration.
  • ger anvisningar för planering, uppföljning och redovisning.
  • beskriver regler, riktlinjer och tolkningar av gällande tillämpningsföreskrifter och förordningar.
  • uppdateras löpande

Eftersom ekonomihandboken ska vara till stöd och hjälp för BTH:s ekonomiadministratörer är det viktigt att personal med dessa uppgifter genast hör av sig till ekonomiavdelningen om de finner fel eller oklarheter eller i övrigt har synpunkter på innehållet.

Redigera
Share Dela