inventarier

Här redovisas övriga anläggningstillgångar då inte särskilda konton och anläggningsgrupper finns upplagda. För möbler gäller avskrivningstiden 8 år för övriga inventarier normalt 5 år. Exempel på 10 års inventarier är kassa-, dokumentskåp. 
  

tillbaka till anläggningsgrupper

 

Redigera
Share Dela