9. Investeringar/anläggningstillgångar

Investeringar aktiveras löpande i balansräkningen.

Det som är viktigt att kontrollera är följande:

  • Meddela ekavdelningen om ni under perioden aktiverat investeringar finansierade med medel från icke-statliga bidragsgivare (till 100%). I anl.registret ska dessa läggas upp med relation 9FINBI, vilket ni kan göra själva. Dessa behöver vi inte ta med när vi gör vår upplåning hos RGK och vi vill inte låna upp pengar i onödan eftersom det kostar oss ränta. Ni kan kontrollera om en bidragsgivare är statlig eller ej i ESV:s myndighetsregister.
  • Är allt som ska aktiveras bokfört som anläggningstillgångar? Gör t ex en övergripande kontroll av saldon över 20 000 kr i kontogrupp 52 och 56.
  • Har alla investeringar lämnats in till ekonomiavdelningen för aktivering i anläggningsregistret?
  • Har alla fakturor avseende investeringar definitivbokförts i huvudboken?
  • Kom ihåg att alla nyinvesteringar måste bokföras på kontot för årets ansk.utg (debet t ex 1211). Då sker en automatkontering till ack.ansk.värde (t ex 1210) samt omf/aktivering (kredit t ex 1216). Ni får inte bokföra direkt på 1210, ack anskaffn. eftersom vi måste särredovisa årets anskaffningar på en särskild S-kod som är kopplad till detta konto (1211).

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela