1. Inledning

BTH:s övergripande ekonomiska styrinstrument utgörs av den årliga budgeten. Den årliga budgetprocessen kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Regeringens budgetproposition anger förutsättningarna för kommande budgetår. Slutlig budget för det kommande verksamhetsåret föredras och beslutas av styrelsen i slutet av november, början på december året före budgetåret. Den på detta sätt beslutade budgeten ligger fast under verksamhetsåret. Eventuellt förändrade förutsättningar i utbildningsuppdrag eller anslag kan leda till budgetrevision under budgetåret. Övriga förändrade förutsättningar för sektioner och enheter kommer till känna i de uppföljningar och prognoser som görs på total högskolenivå.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela