18. Agressorutiner kring årsskiftet

Under årsbokslutet kommer följande perioder vara aktuella för registrering och vid angivna tidsperioder:

2013, Period 1312 – Registreringar på gamla budgetåret under tiden 131201-130117.

2014, Period 1401 – Registreringar på det nya budgetåret fr o m 140110-140208.

OBS!! Pga omorganisationen är inte agresso öppet för registreringar i period 201401 förrän 140110.

Period väljs i registreringsbilden, första inmatningsfältet längst upp till vänster. Förvald period kommer att vara 201312. Datum anges i andra inmatningsfältet och förvalt är dagens datum.

VAR NOGGRANN VID DITT PERIODVAL SÅ ATT INGEN SAMMANBLANDNING SKER.

Tidplan agresso årskiftet 2013/2014 pga omorganisation

140103
Sista inläsning av EFH-fakturor på 2013.

140102-140108
Fakturor i flödet attesteras. Den 8/1 ska EFH-flödet vara tömt.
Rektor attesterar EFH-fakturor avseende "gamla" sektioner.
Ekonomerna skickar, om möjligt, direkt till attestant pga av den korta handläggningstiden.

140109
Agresso stängt. Skifte sker till nya orgar, nya attestanter, nya beloppsgränser etc.

140110
EFH-fakturor läses in i period 201401.

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

 

Redigera
Share Dela