17. Övriga fordringar och skulder

Om övriga fordringar eller skulder förekommer ska respektive post stämmas av och specificeras på bokslutsmallarna för tillgångar och skulder. Dessutom ska underlag bifogas som bekräftar fordringarna och/eller skulderna.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela