5. Representation eller konferens?

I intern representation ingår inte kurser, konferenser och liknande arrangemang (se Skatteverkets meddelande SKV M 2004:4). Planeringsdagar och interna konferenser räknas inte heller som intern representation (se ESV:s momshandledning). De ses istället som sedvanliga kostnader i verksamheten och dämed gäller full kompensationsrätt avseende moms för dessa kostnader.

ESV hänvisar till Skatteverkets praxis och säger att vid en intern avdragsgill konferens ska ett ämne avhandlas som är till nytta för att driva myndighetens verksamhet och att det är schemalagt med minst 6 arbetstimmar per dag. Vid halvdagskonferens gäller 3 arbetstimmar per dag.

Deltagarlista och program ska bifogas vid bokföring av konferenskostnader.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela