13. Retroaktiv löneskuld

Ingen retrolöneskuldsberäkning är aktuell till bokslutet 2013-12-31.

 (Mall för beräkning av retroaktiv löneskuld:

 retroaktiv löneskuld

I rapportfliken och i mappen EKONOMER / LÖN finns en agressomall "retrolön 1210-1212" som kan användas för utsökningen.

Retrolöneskulden ska reverseras i den period under 2013 som retrolönen blir utbetald.)

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela