Akronym

Begreppet akro har lagts upp för löneredovisningen och anges i fält 8. Alla anställda tilldelas en akronym. Tillfälliga arvodister ges akronymen TILF. Kontering är frivillig på alla konton i kontoklass 3-9, I kontoklass 1-2 kan kontering endast ske på 1572-3 samt 25921, 25923 (lönerelaterade konton) och där är kontering obligatorisk. Konteringsbart på upp till 4 positioner. Bokföringar från lönesystemet i kontoklass 3-9 konteras alltid med akro.

tillbaka till redovisningsplan

Redigera
Share Dela