Förbättringsutgifter på annans fastighet

Under denna anläggningsgrupp redovisas förbättringsutgifter på annans fastighet. Som förbättringsutgift redovisas ny- och ombyggnationer på annans fastighet med samma beloppsgränser som för övriga anläggningstillgångar. Avskrivningstiden bedöms utifrån nyttjande perioden.

Reparationer och underhållskostnader på annans fastighet av väsentligt belopp ska också aktiveras. Här bör gränsen för aktivering vara 100 000:-.

tillbaka till anläggningsgrupper

 

Redigera
Share Dela