5. Brytdag

Den gemensamma brytdagen för alla myndigheter infaller i år 14-01-03. Brytdagen innebär inte att man ska stänga sina system utan att handlingar (motsv.) som kommer in senare tas in som periodavgränsningsposter.

Brytdagen innebär att lev.fakturor som ankommit den 3:e januari eller innan (ankomststämpelns datum gäller) och avser det gamla året, bokförs på det gamla året, medans lev.fakturor som kommer efter den 3:e, men ändå avser det gamla året får periodiseras till rätt period. OBS! Det finns inget krav på att en faktura ska ha hunnit slutkonterats under brytdagen.

Observera att detta gäller både inomstatliga och utomstatliga fakturor!

Inomstatliga fakturor ska skickas senast den 13/12 2013.

Viktigt att notera:
Fakturor som ankommit före den 1 januari 2014 men hör till det nya året 2014 måste bokföras i Agresso på det gamla året 2013. Kostnaden får därefter periodiseras till år 2014. Se förutbetalda kostnader p 11.1.

Intern brytdag
Den interna brytdagen som innebär stopp för bokföring mellan sektioner och enheter samt stopp för lönebokföringar på kostnadsbärare sammanfaller med den externa 14-01-03.

Bokföring på den egna orgenheten får ske tills bokslutet är klart och inlämnat 14-01-17.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela