3. Regelverk

Högskolans verksamhet regleras främst i tvingande förordningar och regleringsbrev. Det finns ett omfattande regelverk för extern redovisning som i sin tur har stor påverkan på högskolans interna redovisning såsom t ex projektredovisningen. Den tvingande regleringen kring externredovisningen utgörs främst av:

Utöver förordningar och regleringsbrev finns en kompletterande normgivning som utarbetas av Ekonomistyrningsverket (ESV). Förutom ESV publicerar Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) rekommendationer och uttalanden som högskolan kan välja att följa.

EU-projekt
Regler och krav som berör EU-finansierad verksamhet skiljer sig i väsentliga delar från vad som gäller nationellt finansierad verksamhet. Se EU-projekt för mer information eller kontakta ekonomiavdelningen.

Alla nya EU-projekt ska gås igenom med ekonomichef och respektive sektionsekonom samt projektansvarig i samband med upprättande av ansökan.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela