3. Vad består sektionens/enhetens budget av?

Sammanställningen av den slutliga budgeten ska göras i ett särskilt dokument. Detta dokument är underlag för konsolideringen av BTH:s budget, vilken ska presenteras för och beslutas av styrelsen.

Budgetdokumentet som ska lämnas in till ekonomiavdelningen innehåller följande flikar:

 • Resultaträkning, fördelad på vgr FO samt GU.
 • Resultaträkning, fördelad på vgr FO, GU samt Uppdrag.
 • Detaljerad resultaträkning, fördelad på samtliga verksamhetsgrenar samt specifikation av intäkter och interna fördelningar.
 • Specifikation:
  Studentvolym HST och HPR
  Planerade nyrekryteringar
  Planerade nyinvesteringar
  Bedömning osäkerheten kring intäkten för betalande studenter
  Bedömning osäkerheten kring osäkra externa intäkter
  Ange de tre största osäkerhetsfaktorerna

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela