5. Principer för budgetering

5.1 Grundutbildning

Sektionernas ekonomiska ram för grundutbildning tilldelas i form av de interna prislapparna. Se p 4.2. För 2014 har interna tak fastställts. Se p 4.4. Eventuell prioritering mellan olika program och kurser görs av respektive sektion.

5.2 Forskning

Fakultetsnämnden lämnar förslag till FO-tilldelning per sektion/enhet som högskolestyrelsen fattar beslut om i dec.
Se förslaget p 4.5.

Forskningsramar tilldelade via fakultetsnämnden ska i budgetmallen anges under intäkter av anslag.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela