2. Månadsrutiner ekonomiavdelningen

Tidpunkterna är ungefärliga. Kan påverkas av helger, bokslut, inrapportering Hermes etc.

Rutin/Tidpunkt/Ansvarig

Fördelning PR-material, månadsvis, AZE

Fördelning gem kostn inkl fasta lokaler, månadsvis, CWE

Fördelning FO-medel, 1:e aktuell månad, EOO

Bet.påminnelser, 1:e & 15:e varje månad, MRB/AZE

Debitera bokade lokaler, 4:e månaden efter, MRB

Debitering leasingkostnader för dator, telefoner mm, CWE

Fördelning GU-intäkter, 4:e månaden efter, EOO

Fördelning avg.int/stip.medel studenter, 4:e månaden efter, CWE

Avstämning likvida konton, 4:e månaden efter, AZE

Avskrivningar, 7:e månaden efter, CAJ

Ingående moms, 8:e månaden efter, CWE

Utgående moms, 8:e månaden efter, CWE

Avstämning fel/internkonton, 10:e månaden efter, AZE, CWE

Stänga perioden i Agresso, 8-10:e månaden efter, CWE, AZE

Rapportering Hermes, 8-10:e månaden efter, AZE

Budgetuppf orgar GEM, 12:e månaden efter, EOO

Budgetuppf projekt GEM, 12:e månaden efter, EOO

 

 tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela