8. Rekvisition av externa medel

Det ska alltid eftersträvas att rekvisition av medel ska ske så tidigt som möjligt. Det är viktigt att BTH ej är bank och indirekt finansierar externa projekt med anslagsmedel. Se därför i god tid över om förskott kan rekvireras från olika finansiärer.

Det viktigaste just i samband med bokslutet är dock att det finns juridiskt bindande och korrekta avtal upprättade mellan BTH och finansiären. Detta så att vi med avtalet som underlag kan boka upp upplupna intäkter. Skulle mot förmodan inte avtal finnas måste detta meddelas ekonomiavdelningen omgående så att vi så snabbt som möjligt kan få en samlad bild av vad som ej kan bokas upp. Notera BTH:s policy angående externa projekt. (Se rekvisition av medel.)

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela