1. Inledning

Representation i statlig verksamhet kan rikta sig antingen till myndighetens verksamhetsförbindelser och liknande (extern representation) eller också inåt till myndighetens personal i form av personalfester och informationsmöten (intern representation).

De externa representationskostnaderna ska ingå som en naturlig del i myndighetens utåtriktade verksamhet och vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet som syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten. Det väsentliga är att representationskostnaden har ett omedelbart samband med myndighetens verksamhet.

Personalfrämjande åtgärder - intern representation avser aktiviteter som syftar till att skapa goda arbetsförhållanden och är riktade mot den egna personalen i samband med t.ex. informationsmöten och personalfester.

Det som är avgörande för om en kostnad är extern representation (eller intern) är syftet eller i vilket sammanhang som representationen förekommer.

All representation ska ha direkt anknytning till och vara av betydelse för BTH:s ordinarie verksamhet. Varje tillfälle ska bedömas var för sig med stöd av BTH:s riktlinjer. Försiktighet bör iakttagas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela