Budget

Uppdaterad 2013-11-12. (budgetdirektiv 2, 131112)

Instruktionen nedan avser:
budget 2014

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Tidplan
3. Vad består sektionens/enhetens budget av?
4. Budgetdirektiv
5. Principer för budgetering
6. Interna mellanhavanden
7. Gemensamma kostnader och lokaler
8. Avskrivningar
9. Registrering av budget/prognos
10. Sammanställning av budgetmallar

Redigera
Share Dela