datorer och kringutrustning

Under denna anläggningsgrupp redovisas anskaffningsvärdet för datorer och kringutrustning som tillsammans utgör fungerande enheter. Exempel på kringutrustning är nätverk, skrivare etc.

Vid inköp av datorer till en lärosal där inköpspriset på varje dator understiger 10 tkr, räknas alla datorerna som en enhet. Dock stöldmärks varje enhet för sig.

tillbaka till anläggningsgrupper

 

Redigera
Share Dela