Användare och behörigheter

Beslutsgång vid tilldelning av användare och behörigheter:

All personal
Samtliga anställda ska ha tillgång till Agressos webbportal och därmed ha ett användarkonto i Agressos behörighetssystem. Personalavdelningen ska i samband med nyanställning även lägga upp den nyanställde som användare med "personal"-behörighet i Agresso. Vidare ska personalavdelningen tillse att behörigheten avslutas när anställningen upphör.

EA/PA-personal
För den personal som arbetar med ekonomi- eller personaladministrativa uppgifter krävs en särskild behörighet i Agresso.

Ekonomiavdelningen lägger upp rätt behörighet i Agresso och meddelar den nyanställde.
Vid förändring/avslutande av tjänst eller på annat sätt ändrat behov av behörighet i Agresso ska detta meddelas till ekonomiavdelningen omgående.

Användarens skyldigheter och ansvar

 • Den behörighet som tilldelas är personlig.
 • Lösenordet ska skyddas.
 • Systemet ska som grundregel loggas av om man lämnar det för längre tid. För kortare tid kan man använda lösenordskyddad skärmsläckare.
 • Anmäla till ekonomiavdelningen om man får ändrade arbetsuppgifter som påverkar rättigheterna.
 • Lösenordet ska bytas enligt uppsatta regler, se nedan.

Regler för lösenord

 • Lösenordets giltighetstid är 90dagar.
 • Minsta antal tecken i lösenordet är 6st.
 • Lösenordet ska innehålla både bokstäver och siffror.
 • Lösenordet får inte vara samma som användarnamnet.
 • Antalet historiska lösenord som ej får användas är 5st.
 • Användaren har 5 försök på sig att logga in, därefter spärras kontot.

 

Redigera
Share Dela