15. Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld ska beräknas och bokföras i samband med årsbokslutet.

Vad gäller lärare ska överenskommelse träffas med respektive sektionschef om hur semester ska hanteras. Det vanligaste är att lärares semesteruttag ska beräknas fullt ut från veckan efter midsommar. I samband med årsbokslutet har lärarna enligt samma praxis inga semesterdagar kvar, varför en upplösning av semesterlöneskulden för lärare ska göras. Vissa lärare kan ha sparad semester och redovisar även uttag av semester på samma sätt som administrativ personal. Semesterlöneskulden ska för dessa lärare beräknas som för administrativ personal.

Då administrativ personal lämnar månadsvisa avvikelserapporter kan och ska faktisk semesterlöneskuld beräknas.

15.1 Bokföring av semesterlöneskuld

Ingen löpande bokföring av semesterlöneskuld har skett i Agresso 2013.

Till helårsbokslutet kommer all utsökning och uppbokning på konto 2712/2714 samt 4081/4561/4641 att göras centralt. All dokumentation till bokslutet görs också centralt.

Förändringen av skulden kommer att fördelas ut på interkonto 9408 Förändr semesterlöneskuld, internkonto samt vsh-konto xxxx samt xxxx Förändr semlöneskuld. Sektioner och enheter kommer att få ut listor för kontroll och avstämning. Dessa listor kommer även att ange den anställdes orgtillhörighet, där vi också kommer att bokföra fördelningen.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela