3. Anläggningsgrupper

För att underlätta bedömningen av ekonomisk livslängd samt att strukturera Högskolans investeringar på ett lämpligt sätt finns ett antal anläggningsgrupper definierade. Dessa grupper anger vilken typ av egendom som avses samt vilken ekonomisk livslängd som skall tillämpas. Notera att den ekonomiska livslängden som finns angiven för respektive anläggningsgrupp följer den praxis som finns utvecklad främst inom näringslivet men också tillämpas av de flesta myndigheter.

Anläggningsgrupp Balanskonto Ek.
livs-längd
Exempel
10. Immateriella anläggningstillgångar 1021
3-5
Programvaror, egenutvecklade IT-system etc

11. Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar

1211
5
Svarvar, fräsar etc
12. Datorer och kringutrustning 1221
3
Datorer, skrivare, tillbehör, nätverksutrustning
13. Inventarier 1241
5-10
Möbler, inredning, labbutustning, mätinstrument
14. Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 1261 Konst
16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 1191 Om- och nybyggnationer i annans fastighet
Stold. Stöldbegärligt
stöldmärkning
Stöldbegärligt
kostnadsförs direkt
 

Om avsteg från dessa anläggningsgrupper önskas göras ska kontakt tas med ekonomiavdelningen.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela