7. Internfakturering

Internfakturering ska göras så tidigt som möjligt. För internfakturering behöver "riktiga" fakturor inte alltid upprättas. Finns underlag där det framgår vad som avses räcker det med en bokföringsorder som registreras och skickas ut på attest i EFH-flödet.

7.1 Internfördelning av kostnader

Fördelning av porto, telefon, tentavakter görs löpande. Fordonsbokningar fördelas ut kvartalsvis.

Ersättningar till ledamöter i kommittéer, nämnder samt styrelse utfördelas av ekonomiavdelningen enl rektorsbeslut R057/05. Mer information om ersättningar finns i tidplanen.

7.2 Övrig internfakturering mellan sektioner/enheter

Avstämning bör göras så snart som möjligt av mellanhavanden mellan sektioner/enheter.

För rekvirering av olika medel från budgeten, t ex forskningsmedel, facklig ersättning, mm se tidplanen.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela