4. Budgetdirektiv

Nya orgenheter 2014, uppdaterad 130930

Budgetdirektiv, 2013-10-17

Budgetdirektiv 2, 2013-11-12

4.1 Detaljbudgetar

Efter att ha erhållit de övergripande budgetdirektiven ansvarar sektionerna och enheterna själva för sina detaljbudgetar.

4.2 Viktiga belopp och %-satser

Budgetproppen 2014 kommer 18 september. Beslut fattas av riksdagen under nov - dec.

Pris och löneuppräkningsfaktorn är xxx %.
Rekommenderad löneuppräkningsprocent till 2014 års lönenivå är 2,4%.

Lönekostnadspåslaget (lkp) ska vara 51%.

Interna prislappar för 2014:

Utbildningsområde
Helårsstudent (kr)
Helårsprestation(kr)
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskaplig  27 376  18 580
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt  48 620  41 002
Vård  51 689  44 768
Medicinskt  57 761  70 258

 

4.3 Ekonomiska direktiv

Se budgetdirektiv.

4.4 Interna tak för GU-anslag

Se budgetdirektiv.

4.5 FO-anslag

Se budgetdirektiv.

Fördelning FO-anslaget enligt Fakultetsnämndens förslag 130927.

Länk till sammanträdesprotokoll.

4.6 Årsarbetstid för lärare

Total årsarbetstid för lärare enligt ALFA-avtalet:

Ålder
Årsarbetstid
Semesterdagar
> 40 år
1 700 timmar
35 dagar
30-40 år
1 732 timmar
31 dagar
< 30 år
1 756 timmar
28 dagar


Dessa timmar gäller med reservation för att det i kan bli ändringar i det lokala avtalet.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela