Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar

Under denna anläggningsgrupp redovisas sådana maskiner och anläggningar som bedöms ha samma ekonomiska livslängd. Som exempel kan nämnas arbetsmaskiner och större specialverktyg samt övrig icke-fast utrustning som är nödvändig för att bedriva en viss verksamhet.

Här kan även byggnadsinventarier redovisas. Byggnadsinventarier utgörs av sådana delar och tillbehör som är avsedda att direkt tjäna driften. T.ex. varuhissar, speciella vatten- och avloppsledningar, särskilda elektricitets- och ventilationsinstallationer, väggfasta skåp, kontorshyllor etc.

tillbaka till anläggningsgrupper

 

Redigera
Share Dela