12. Över-/mertidsskuld

För all personal ska upplupen övertid/mertid bokföras i samband med årsbokslutet.

Lärare och övrig personal måste därför lämna i sina tjänsterapporter så att ni hinner få med eventuell över-/mertidsskuld.

Mall för beräkning av över-/mertidsskuld inkl lkp-kostnad för adm personal respektive lärare: 

Över_mertidsskuld adm personal

Över_mertidsskuld lärare

 

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela