11. Fråga i Agresso

Med kommandot Visa tabell på Fönstermenyn öppnas ett tabellfält där du kan fråga på anläggningar.Ange sökkriterier i fälten ovanför tabellfältet och välj kommandot Sök (F7) på Datamenyn.

Alla detaljer om en anläggning visas när du placerar markören på en aktuell rad i tabellfältet och väljer kommandot Zoom
på Datamenyn.

Du kan bläddra mellan anläggningarna i tabellfältet med kommandona Första, Förra, Nästa och Sista på Datamenyn eller
knapparna.Du kan göra avancerad sökning med kommandot Utökad på Verktygsmenyn och därefter kommandot Sök (F7).
Den utökade sökningen ger möjlighet till att söka på exempelvis viss verksamhet, period, leverantör, serie nr mm.
Dock ser man inga ekonomiska data i dessa utsökningar, men man kan alltid genom anl id få fram de ekonomiska data
man vill ha.

Fråga på anläggningssaldo
Denna skärmbild använder du för att fråga på saldotabellen FADET som innehåller alla transaktioner på anläggningar. FADET innehåller konteringar per konto, anläggning och period. När du har valt skärmbilden Anläggningssaldo kommer du först in i en frågebild där du kan välja frågekriterier.

  • Saldotabellen FADET är ett fast värde i kombinationsfältet.
  • Tryck på Tab. När du passerat tabellnamnet hämtas aktuella begrepp in som kolumnnamn.
  • Ange önskade sökkriterier.
  • Efter att alla sökkriterier är utfyllda utförs sökningen genom att trycka på knappen OK.
  • Resultatet av sökningen presenteras i ett eget tabellfält (skärmbilden Anläggningssaldo)

En användbar variant istället för att använda Fadet är att i anläggninsregistret välja verktyg och kontering för att fråga på enskild anläggning väljer man även här verktyg och utökat så får men fler fråge möjligheter

Fråga på anläggningsrelationer
Denna skärmbild använder du för att fråga på anläggningar med anläggningsrelaterade begrepp som sökbegrepp.Ange ett anläggningsbegrepp i kombinationsfältet Begrepp.

När du flyttar markören ut ur fältet med Tab-tangenten visas alla relationer, som är kopplade till det aktuella begreppet, i det vänstra tabellfältet.

I kolumnen Rel.värde kan du begränsa din sökning på aktuella relationer. Om en relation är blank i kolumnen Rel.värde betyder det ingen begränsning vid sökning. Flytta markören till det högra tabellfältet när du angivit alla sökkriterier.

Välj kommandot Sök (F7) på Datamenyn för att hämta alla anläggningar som är kopplade till det aktuella begreppet (relationsvärden i det vänstra tabellfältet). Eventuellt kan du ange ytterligare sökkriterier i det högra sökfältet.

Samtliga rums nummer är uppbyggda enl principen att K eller R tallar om det är Karlskrona eller Ronneby, därefter kommer hus nummer, vånings nr och rums nr. Samtliga rum i etapp 6 i Ronneby börjar följdaktligen på 6.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela