2. Fördelning anslag

Grundutbildningsanslag
Anslaget betalas ut i 12:e delar den 25:e var månad. Utbetalning sker till vårt räntekonto på Riksgäldskontoret. Bokförs på konto 3011 Intäkt grundutbildning, takbelopp och fördelningsorg 2421.

Kring den 5:e månaden efter sker en fördelning till sektionerna. Fördelningen är baserad på utfallet i VB:n. Bokförs på sektionen i kredit på konto 3011 Intäkt av anslag, grundutbildning, takbelopp. Debiteras 3011 på fördelningsorg 2421.

Om interna tak fastställts för budgetåret, sker ingen mer fördelning när dessa uppnåtts.

Forskningsanslag
Anslaget betalas ut i 12:e delar den 25:e var månad. Utbetalning sker till vårt räntekonto på Riksgäldskontoret. Bokförs på konto 3041 Intäkt  av anslag forskn o forskarutb samt fördelningsorg 2431.

Preliminär fördelning den 1:e aktuell månad till sektionerna. Den preliminära fördelningen baseras på FAK:s budget och sker i tolftedelar. Till helårsbokslutet görs en slutlig fördelning enligt de rekvisitioner sektionerna lämnar in. Fördelningarna bokförs på sektionen i kredit på konto 3041 Intäkt av anslag forskn o forskarutb. Debiteras 3041 på fördelningsorg 2431.


tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela