5. Fördelningsteknik

BTH har två beslutsnivåer: central nivå och sektionsnivå. Kostnadsfördelningen görs med utgångspunkt från dessa två nivåer.

Vid redovisning och kalkylering görs fördelningen av gemensamma kostnader i steg nedåt, tills kostnaderna når de slutliga kostnadsbärarna.

Gemensamma kostnader på central nivå fördelas som fast årsbelopp ned till sektionsnivå.

På sektionsnivå fördelar man sin andel av gem kostn central nivå, samt sektionsgem kostn på kostnadsbärarna.

Vid denna slutliga fördelning på kostnadsbärarna ska fördelningsbasen vara direkta lönekostnader. På BTH bokförs pålägget 3 gånger per år. I samband med delrapporterna T1 och T2 samt till helårsbokslutet.

 

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela