Projekthandledning

!!! under uppdatering !!!

Innehållsförteckning

1.  Inledning
2.  Definition projekt
3.  Regelverk
4.  Ansvar
5.  Redovisningsmodell indirekta kostnader
     5.1
6.  Projektkalkylering
     6.1 Full kostn inom fo
     6.2 Full kostn inom uppdrutb
     6.3 Kalkyler o offerter
     6.4 Moms o momskompensation
7.  Riskpolicy
8.  Avtal
9.  Avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet
     9.1 Uppdrag - bidrag
     9.2 Fakturering
10. Bidragsfinansierad vsh
     10.1 Definition
     10.2 Rekv eller fakturera
11. Projektredovisning
     11.1 Redovisning i ek.systemet
     11.2 Redovisning till finansiär
     11.3 Projekt över sektionsgänserna
     11.4 Rekvirering av medel
12. inköp
     12.1 Invest i projekt
13. Bokslut
14. Avslut av projekt

 

 

 

 

Redigera
Share Dela