1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och arbetsgruppen Hfr (Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor) har tagit fram en modell för redovisning av indirekta kostnader. Modellen har utarbetats i samråd med ett antal finansiärer. SUHF:s förbundsförsamling har 2007-11-08 rekommenderat lärosätena att anta den nya modellen.

Syftet med en ny gemensam modell är att den ska vara enkel, tydlig och transparent och uppfylla kravet på en rättvisande redovisning av de indirekta kostnaderna.

Tillämpning av modellen är en förutsättning för att få till stånd en bättre dialog med finansiärerna kring kostnadstäckning av indirekta kostnader i externfinansierade projekt. Finansiärerna förväntar sig en bättre redovisning av indirekta kostnader än vad lärosätena lämnar idag.

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela