Motpart

Redovisning på begreppet motpart görs för att klara det externa kravet på avstämning av inomstatliga fordringar och skulder samt redovisning av inomstatliga köp och försäljningar. I samband med bokslut rapporteras inomstatliga mellanhavanden in till ESV (Ekonomistyrningsverket). Kontering sker i fält 7. Kontering är obligatorisk på inomstatliga konton i kontoklass 1-9. I kontoplanen framgår vilka konton det gäller. Konteringsbart på upp till 4 positioner.

Motparter 2014 , uppdaterad 2014-01-24.

tillbaka till redovisningsplan 

Redigera
Share Dela