5. Aktivering och avskrivning

Anläggningstillgångar aktiveras löpande via anläggningsregistret i balansräkningen. Avskrivningar görs fr o m anskaffningsmånaden, d v s  fr o m den månad tillgången kan tas i anspråk.

När ni mottagit en faktura som innehåller något som ska aktiveras som en anläggning gör ni följande:

- Ange baskonto 1599 och sedan fullständig kontering.

- Ange i Agressos kommentarsfält följande information:

  1. Namn på anläggning.
  2. Anläggningsgrupp
  3. Avskrivningstid
  4. Antal stöldmärkningar (om flera)
  5. Om anläggningen är externfinansierad.
  6. Frivilliga uppgifter: rum och akro.

Tänk på att ange lämplig beskrivning t ex modellbeteckning typ DX5150 sff. Undvik generella beskrivningar som diverse datorutrustning.

Anläggningen läggs upp efter det att fakturan blivit bokförd.

tillbaka till innehållsförteckning

 

 

Redigera
Share Dela