Anläggningar

Begreppet anl har lagts upp för anläggningsredovisningen och anges i fält 6. Det används för att definiera relationer på anläggningar samt styra hur konteringssträngen för anläggningen ska vara.

Vid kontering av en anläggningstillgång i leverantörsreskontran måste aktuellt anläggningsnummer registreras i fält 5. Kontering är obligatorisk på konto 10* samt 12*, undantaget 10*9 samt 12*9 som avser ack avskrivn och där gäller frivillig kontering. Konteringsbart på upp till 8 positioner.

tillbaka till redovisningsplan

Redigera
Share Dela