7. Anläggningsregister

Anläggningstillgångarna och uppgifter om dessa läggs in i anläggningsregistret. Detta administreras till viss del av ekonomiavdelningen och till viss del av sektionerna/enheterna.

Anläggningsregistret ska vårdas löpande och alltid vara aktuellt. Kontering samt relationskopplingar uppdateras av sektionen/enheten medans nyupplägg, utrangeringar och försäljningar hanteras av ek.avdelningen. Det ankommer på respektive sektion/enhet att meddela ek.avdelningen om försäljningar eller utrangeringar så att anläggningsregistret kan uppdateras med gjorda förändringar.


tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela