2. Anskaffningskostnad

Anskaffningskostnaden för en investering som aktiveras som en anläggningstillgång definieras i bokföringsförordningen § 17 enligt följande:

”Med anskaffningskostnaden avses kostnaderna för dess förvärv eller tillverkning, varvid anskaffningsvärdet skall inkludera samtliga kostnader myndigheten haft för att göra tillgången brukbar för avsedd verksamhet.”

I praktiken innebär detta för Högskolan att anskaffningskostnaden endast består av fakturabeloppet inklusive eventuella frakter då vi ej bedriver någon egen tillverkning. Notera att lönekostnader för egen personal ej aktiveras.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela