6. Beloppsgränser

Skatteverket regler för full kompensationsrätt avs moms
Kommentar
Extern representation
Lunch, middag, supé
90 kr + moms*
BTH: max 500 kr inkl moms per person och representationstillfälle. Skatteverkets regler gäller för momsavdrag på högst 90 kr.
Frukost, enklare måltid
60 kr + moms
Golf, teater etc.
180 kr + moms
Intern representation
Lunch, middag, supé
90 kr +moms*
BTH: max 500 kr inkl moms per person och representationstillfälle. Skatteverkets regler gäller för momsavdrag på högst 90 kr.
Frukost, enklare måltid
60 kr + moms
Hyra, underhållning etc. vid personalfest
180 kr +moms
Teater etc.
180 kr +moms
Gåvor till anställda
Julgåva
450 kr inkl moms
Gåvan bör beskattas från första kronan, om värdet överstiger angivet belopp.
Jubileumsgåva
1 350 kr inkl moms
Gåva till anställda när företaget firar 25-,50-,75- eller 100-årsjubileum
Minnesgåva
15 000 kr inkl moms
vid högst 1 tillfälle utöver när anställningen upphör.
BTH: 1500 kr och minst 6 års anställning
Gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår en viss ålder (t.ex 50-årsdag), efter viss anställningstid (25 år eller mer) eller när en anställning upphör.

 

*Den 1 januari 2012 sänktes mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster från 25% till 12%. För den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl är skattesatsen dock 25%. Enligt skatteverket kan en förenklad beräkning tillämpas när fakturan innehåller två olika mervärdesskattesatser.

Avdrag med14 kr per person och måltid medges i dessa fall, under förutsättning att måltidsutgiften är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt.

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela