2. Betalningar till utlandet

Vid utlandsfakturor skall det framgå:

  • namn och adress på leverantören
  • fullständig bankadress och leverantörens kontonummer
  • IBAN-nummer (International Bank Account Number) och
  • BIC-code (Bank Identifier Code, bankens SWIFT adress)

IBAN är den nya gemensamma kontostandarden för alla länder i EU (plus några till). Ett IBAN bygger på befintlig kontostruktur (BBAN) i respektive land. Det inleds alltid med landkoden (två bokstäver) följt av två kontrollsiffror.
Som kortast har IBAN 15 tecken (Norge) och som längst 27 (Frankrike och Italien). Upp till 34 tecken är tillåtet.

Fr o m 2007 är IBAN är obligatoriskt för betalningar inom EU. Se Plusgirot för mer info.

Sorting Code-Clearingnummer i Storbrittanien och Irland. Ska alltid anges eftersom kontonumret ensamt inte räcker för att identifiera betalningsmottagaren.

SWIFT ökar automatiken, påskyndar överföringen och medför oftast lägre pris. En SWIFT-adress har 8 eller 11 tecken. De fyra första står för bank, följt av två för land kod och ytterligare två för orten. Avslutas adressen med tre tecken avser dessa aktuellt bankkontor.

FedWire
Det automatiska betalningssystemet i USA. Alla banker har ett eget FedWire-nummer och det ska anges på alla kommersiella betalningar. Saknas detta skickas oftast en check till mottagaren.

Om uppgifter saknas eller är ofullständiga gör PLUSgirot manuella kompletteringar med ett tilläggspris.

Priser fr o m 1 juli 2003

 EU-betalning, se nedan

 2 kr

 Övrig utlansbetalning

 25 kr

 Check

 80 kr

 Expressbetalning

300 kr

 Manuell komplettering

60 kr

Kriterier för EU betalning
En EU-betalning måste innehålla:

  • Betalningsmottagarens IBAN.
  • Betalningsmottagarens banks BIC/SWIFT- adress .
  • Betalningen får högst vara 125 000 svenska kronor eller 12 500 EUR.
  • Betalningen ska skickas som ett normaluppdrag.
  • Betalningen måste vara mellan två konton. Kontantutbetalningar, checkar eller utbetalningskort är aldrig EU-betalningar.
  • Avsändaren betalar sin banks avgifter och mottagaren sin banks avgifter.

*EU-betalning gäller till samtliga EU-länder. Den gäller inte för danska kronor (DKK) och brittiska pund (GBP).

Mallar
Följande mallar kan användas vid utrikesbetalningar. Aktuell mall fylls i och skickas tillsammans med fakturan till ek.avdelningen:

Mall för utrikes kontoinsättning (excel)
Mall för utrikes kontantutbetalning (excel)

Mall för utrikes kontoinsättning (eng. version)

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela